Program

 1. Změna způsobu komunikace a veřejné diskuze v Dolním Němčí
 2. Vytvoření informačního systému služeb ve formě cedulí v ulicích obce
 3. Dosazení zeleně, vč. realizace zeleného pásu kolem Zemědělského družstva
 4. Revitalizace „Hájku“ pro odpočinkové účely - vytvoření relaxační klidové zóny
 5. Přezkoumání možnosti zlevnění svozu komunálního odpadu
 6. Revitalizace, doplnění a trvalá údržba dětských hřišť v obci
 7. Zasazení se o instalaci bankomatu v obci
 8. Upřesnění značení cyklotras v obci a kolem obce
 9. Zajistit průkazné měření dopadů bioplynové stanice autorizovanou firmou
 10. Vyřešení parkování občanů u obvodního lékaře
 11. Studie v oblasti vybudování přírodního areálu pro kulturní vyžití společně s přírodním koupalištěm
 12. Podpora podnikatelů s návazností na obec
 13. Úprava a případné další budování komunikací
 14. Studie potřebnosti odpočinkových laviček a jejich plošná realizace v obci
 15. Zasazení se o zákaz podomního prodeje a výherních automatů v obci
 16. Studie občanských připomínek k realizaci chodníků
 17. Vybudování dočasného úložiště stavební suti, výkopové zeminy a biologických odpadů a případné využití těchto materiálů
 18. Zjištění vytíženosti sportovního areálu nad školou, zajištění bezplatného užívání pro občany Dolního Němčí
 19. Zlepšení kvality životních podmínek starších spoluobčanů
 20. Zkvalitnění a rozšíření celkového kulturního vyžití občanů

Poslední aktuality

 • Záznam ze zasedání zastupitelstva - 5.3.07. 03. 2015

  Na na našem youtube kanálu přibyla nová videa. Jedná se o tři rostřižená videa ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.3.2015. Vzhledem k technickým potížím chybí 2 krátké pasáže, za což se omlouváme.…

 • KOMENTÁŘ: 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE05. 10. 2014

  Na tomto veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaného 2. 10. 2014, byli občané informováni z úst pana starosty o jednotlivých oznámených bodech programu. Z tohoto programu stojí za zmínku…

 • Dostupnost informací v naší obci?01. 10. 2014

  Každému, kdo alespoň trochu sleduje volební dění v naší obci, nemohly uniknout poněkud zvláštní okolnosti, které se odehrávají vzhledem k poslednímu vydání tištěného Zpravodaje obce. Sdružení…

Polovina škody, která se děje na tomto světě, je způsobena lidmi, kteří se chtějí cítit důležitými. Nechtějí škodit. Ale škoda je nezajímá.