KOMENTÁŘ: 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

05. 10. 2014

Na tomto veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaného 2. 10. 2014, byli občané informováni z úst pana starosty o jednotlivých oznámených bodech programu. Z tohoto programu stojí za zmínku informace o navýšení rozpočtu na opravu hřbitova. Původní cena 1 160 000 CZK byla již několikrát navyšována. Suma schváleného navýšení rozpočtu byla 2 300 000 CZK což překračuje cenu zakázky o neuvěřitelných 198 %. Ze zákona plynoucí povinnost ukládá vypsat nové výběrové řízení, pokud cena díla přesáhne 20% z ceny zakázky vysoutěžené ve výběrovém řízení. Obrázek ať si každý udělá sám.

Za zcela úsměvné lze považovat, jak dlouho se dokázalo toto zastupitelstvo zabývat zcela nicotnou otázkou žaloby paní Evy Hlaváčkové o 1,6 m2 pozemku, kdy bylo nad slunce jasné, že tato žaloba byla podána z principielního důvodu o naprosto nekorektním přístupu k občanovi ze strany obce.

K dovršení všeho pan starosta na závěr poděkoval všem zastupitelům za práci v celém volebním období. K úžasu většiny přítomných z tohoto poděkování zcela vyjmul ze zdravotních důvodů omluveného zastupitele (ne zastupitelku), o kterém se vyjádřil, že si poděkování nezaslouží. Vzhledem k tomu, že se nepřítomný nemohl obhájit a k jejich vzájemné osmileté spolupráci, nám to přijde poněkud nekorektní. Na nekvalitní práci daného zastupitele pan starosta přišel až na posledním zastupitelstvu?

Celé zasedání je možno zhlédnout:

 

Poslední aktuality

  • Záznam ze zasedání zastupitelstva - 5.3.07. 03. 2015

    Na na našem youtube kanálu přibyla nová videa. Jedná se o tři rostřižená videa ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.3.2015. Vzhledem k technickým potížím chybí 2 krátké pasáže, za což se omlouváme.…

  • KOMENTÁŘ: 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE05. 10. 2014

    Na tomto veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaného 2. 10. 2014, byli občané informováni z úst pana starosty o jednotlivých oznámených bodech programu. Z tohoto programu stojí za zmínku…

  • Dostupnost informací v naší obci?01. 10. 2014

    Každému, kdo alespoň trochu sleduje volební dění v naší obci, nemohly uniknout poněkud zvláštní okolnosti, které se odehrávají vzhledem k poslednímu vydání tištěného Zpravodaje obce. Sdružení…

Polovina škody, která se děje na tomto světě, je způsobena lidmi, kteří se chtějí cítit důležitými. Nechtějí škodit. Ale škoda je nezajímá.