O sdružení

Projekt Dolněmčané.cz začal spontánně vznikat během roku 2011 z podnětu občanů Dolního Němčí nespokojených s úrovní místní veřejné diskuse. Jeho cílem je zvýšit dialog v rámci obce, nastolovat diskusní témata, přinášet nové podněty a hledat jejich řešení a vhodné návrhy realizovat. Sdružení Dolněmčané.cz vychází z principu aktivní občanské společnosti, která je součástí zdravé zastupitelské demokracie a přispívá k lepšímu fungování veřejné správy.

Naším cílem je prosazovat v obci kvalitní řešení pokud možno pro všechny občany. Přejeme si, aby Dolní Němčí bylo moderní, zdravou a přirozeně se rozvíjející obcí, která ctí dobré tradice a přijímá nové pozitivní podněty. Přejeme si celkovou obrodu místní občanské společnosti, podporujeme pestré kulturní dění a zasazujeme se o kvalitnější obecní správu a životní prostředí.

... pokračujte na Volební program

Poslední aktuality

  • Záznam ze zasedání zastupitelstva - 5.3.07. 03. 2015

    Na na našem youtube kanálu přibyla nová videa. Jedná se o tři rostřižená videa ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.3.2015. Vzhledem k technickým potížím chybí 2 krátké pasáže, za což se omlouváme.…

  • KOMENTÁŘ: 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE05. 10. 2014

    Na tomto veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaného 2. 10. 2014, byli občané informováni z úst pana starosty o jednotlivých oznámených bodech programu. Z tohoto programu stojí za zmínku…

  • Dostupnost informací v naší obci?01. 10. 2014

    Každému, kdo alespoň trochu sleduje volební dění v naší obci, nemohly uniknout poněkud zvláštní okolnosti, které se odehrávají vzhledem k poslednímu vydání tištěného Zpravodaje obce. Sdružení…

Polovina škody, která se děje na tomto světě, je způsobena lidmi, kteří se chtějí cítit důležitými. Nechtějí škodit. Ale škoda je nezajímá.